Thi công sân bóng đá 5 người tại Ba Hòn Kiên Giang

  • Thi công sân bóng đá 5 người tại Ba Hòn Kiên Giang
  • Thi công sân bóng đá 5 người tại Ba Hòn Kiên Giang
  • Thi công sân bóng đá 5 người tại Ba Hòn Kiên Giang
  • Thi công sân bóng đá 5 người tại Ba Hòn Kiên Giang

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo, số lượng là 5 người đá mỏi bên tại 1 trường phổ thông trung học thí điểm chuẩn quốc gia, trọng hệ thống mỏi trường phổ thông phải có 1 sân bóng của nhà nước. với vị thế và đắt địa của trường nên trường được phân công đầu tiên để thực hiện. sân được sân dựng trên nền bê tông. sân bóng đá cỏ nhân tạo tại kiên giang